OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 1 i
 Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, consta in necesitatea reducerii consumului de energie in locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii conditiilor de climat interior in cadrul acestora, prin promovarea de masuri incluse in Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice, avand in vedere faptul ca Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede planuri nationale de eficienta energetica la utilizatorii finali, precum si masuri institutionale si legislative pentru realizarea acestora, luand in considerare prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor, pentru aplicarea unor masuri financiare in sprijinul reducerii consumurilor energetice si a cresterii numarului de cladiri cu consum redus de energie din sursele clasice, in scopul reducerii consumului de energie in cladirile de locuit, ca masura de protectie sociala a populatiei prin reducerea cheltuielilor cu intretinerea locuintelor ca urmare a eliminarii subventiei la energia termica si a cresterii pretului combustibilului utilizat pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, avand in vedere necesitatea diminuarii efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, a cresterii independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum, precum si a ameliorarii aspectului urbanistic al localitatilor, tinand cont de faptul ca prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale.
Executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit vizeaza sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor, al instalatiilor pentru constructii, precum si crearea de noi locuri de munca, neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la grevarea in continuare a bugetului statului cu cheltuieli de tipul celor efectuate in temeiul unor programe nationale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in cazul blocurilor de locuinte ale caror asociatii de proprietari pot sustine financiar executarea lucrarilor de reabilitare termica, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta aceasta ordonanta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *