„Care sunt actele pe care trebuie sa le am pentru a putea vinde?”

De regula, aceste acte sunt urmatoarele:

a. Actul de identitate (B.I., C.I. sau pasaport, dupa caz), in original si in copie.

b. Certificatul de casatorie/sentinta de divort, in original si in copie (daca este cazul).

c. Actele de proprietate, in original si in copie. Actul de proprietate poate fi un contract de vanzare-cumparare autentificat de un notar public, un contract de donatie, un certificat de mostenitor, o hotarare judecatoreasca, etc.

d. Documentatia cadastrala si incheierea de intabulare.

e. Extrasul de carte funciara pentru vanzare. Extrasul se obtine numai de biroul notarial unde se va incheia contractul de vanzare-cumparare. Extrasul de carte funciara pentru vanzare este valabil 5 zile de la data depunerii, de catre notarul public, a cererii de eliberare, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

f. Certificatul fiscal pentru vanzare. Certificatul fiscal se obtine de la Directia de Impozite si Taxe Locale din sectorul unde este situat imobilul. Certificatul este valabil 30 de zile de la data eliberarii.

g. Pentru imobilele care sunt apartamente de bloc, este necesara si adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari. Adeverinta dovedeste faptul ca proprietarul imobilului nu are restante la plata intretinerii (formularul adeverintei se poate obtine de la firma noastra). Adeverinta se semneaza de presedintele si administratorul blocului, se stampileaza in trei exemplare originale.

h. Potrivit dispozitiilor Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, vanzatorul trebuie sa obtina certificatul energetic al apartamentului. In vederea obtinerii certificatului energetic, proprietarul urmeaza sa se adreseze unui auditor atestat in domeniu si apoi certificatul sa il prezinte cumparatorului la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere. Certificatul energetic cuprinde informatii care permit cumparatorilor sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii.